تبلیغات
دل نوشته های یه دل شکسته.....!!هر روز به نبودنت لبخند میزنم... 
هر روز تو مسیر تکراری خاطره ها قدم میزنم... 
سردم میشه ... اما لبخند میزنم... 
میون آدم های زندگیم گم میشی ... غریبه میشی 
و باز بین پنهانی ترین ماجراهای قلبم پیدا میشی 
من هر روز به عبور مغرور تو نگاه میکنم و لبخند میزنم 
ثانیه های ساعت اتاقم لخظه های محاکمه است... 
دیگه اشک های بی گناهی مدرک معتبری نیست

کسی پرسید : او (( تو )) را از دست داد یا تو (( او )) را ؟ 

و من در جوابش فقط لبخند میزنم...  شنبه 24 تیر 1391 | نظرات ()