تبلیغات
دل نوشته های یه دل شکسته.....!!

b8eb.jpg?mgwojaoCKg9qvM3R


خیــالی نیستــــــ.!!اگر من با خیــال تـــو زنده ام،،

و تــو بی خیــــال من ..


!!!خیالی نیستـــ.!!

اگر من ثانیه به ثانیه از تـو می نویسـ م


خیالی نیستــ.!!

اگر من با خیـــال تــو زنده ام..


و تـو بی خیــــــــ ــال من..


!!!

خیالی نیستـــ.!!

اگر من ثانیه به ثانیه از تو می نویسـ م ،،و تـــو ..


نمی خـ ــــــوانی..


!!!


خیالی نیستـــ!!

اگر من با مرور خاطــ ـراتتـــ. آتشــ.. می گیرمو بی توجهـ ـی تـــو ..، 


هیـزم بر آتشـــ م می ریـزد...


!!!


خیالی نیستـــ.!!

اگر من بی تــو شـاعـ ــر شده ام


و تــــو..


تنهــــا بهـ ــانه ی شعــ ـرهـا یم ..


!!!


خیــ ـالی نیستـــ.!!


اگـــر..


عیـن خیـ ـالت نیستـــــ..،


یــادت نیستـــــ..


!!کـــ ه..،


نیستـ م. !.16.gif

یکشنبه 2 بهمن 1390 | نظرات ()