تبلیغات
دل نوشته های یه دل شکسته.....!!

از حس عاشقونت هیچی به من ندادی

 

من واسه تو چی بودم یه عاشق زیادی

 

از حس عاشقونت هیچی به من ندادی

 

من واسه تو چی بودم یه عاشق زیادی

 

یه عاشق زیادی

 

یه سایه که همیشه تو لحظه ها باهاته

 

هیچ وقت نشد بفهمم چه حسی تو چشاته

 

چه حسی تو چشاته

 

من با تو گریه کردم ، من با تو جون گرفتم

 

چیزی ازت نخواستم ، چیزی بهت نگفتم

 

تو دست کم گرفتی این عشق و سادگیمو

 

به دست تو سپردم تمام زندگیمو

 

کم مونده بود که قلبم برای تو بمیره

 

حتی تو خواب ندیدم کسی جاتو بگیره

 

از حس عاشقونت هیچی به من ندادی

 

من واسه تو چی بودم یه عاشق زیادی

 

یه عاشق زیادی

 

من با تو گریه کردم ، من با تو جون گرفتم

 

چیزی ازت نخواستم ، چیزی بهت نگفتم

 

تو دست کم گرفتی این عشق و سادگیمو

 

به دست تو سپردم تمام زندگیمویکشنبه 27 آذر 1390 | نظرات ()