تبلیغات
دل نوشته های یه دل شکسته.....!!

هنوزم در پی اونم


که میشه عاشقش باشم


مثل دریای من باشه منم چون قایقش  باشم


هنوزم در پی اونم که عمری مرحمم باشه


شریک خنده و شادی


رفیق ماتمم باشه


هنوزم در پی اونم که عشقش سادگی باشه


نگاه های پر از مهرش


پناه خستگی ام باشه


می گن جوینده یابنده ست


ولی پاهای من خسته ست


منم با همین پاها میرم تا حدی که جان است


هنوزم در پی اونم که اشکامو روی گونه ام


با اون دستای پر مهرش


کنه پاک و بگه جونم


بگه جونم


نکن گریه منم اینجام بذار دستاتو تو دستام


تو احساس منو می خوای منم ای وای تو رو می خوام


خدایا عشق من پاکه


درسته عشقی از خاکه


منم اون عاشق خاکی که از عشق تو دل چاکه


هنوزم در پی اونم که اشکامو رو گونه ام


با اون دستای پر مهرش


کنه پاک و بگه جونم


بگه جونم


نکن گریه منم اینجام بذار دستاتو تو دستام


تو احساس منو می خوای منم ای وای تو رو می خوام...
دوشنبه 28 شهریور 1390 | نظرات ()