تبلیغات
دل نوشته های یه دل شکسته.....!!

مهربانم میدانی که چقدر دوستت دارم وچقدر عاشقت هستم..

میدانی که عشق را با تمامی ذرات وجودم  فریاد می زنم...

اگر پیش از این میشناختمت هیچوقت نمی نالیدم که تنهایم...

تو اگر در این سالهای تنهایی با من بودی ...

چشم هایم را می شستی

و سکوتم را با دستان عاشقت به باد می دادی .

اگر میدانستی که چقدر مشتاق عشق حقیقی ام

نگاهت را تا ابد بر من می دوختی

تا من در سکوت نگاه تو

رازهای یک عشق زمینی را با خود به عرش خدا ببرم .

اگر میدانستی ...

که چه سالهای مدیدی به انتظار تحفه ای از خدا برای دلم بودم ...

یقین دارم که پیش از این می آمدی

ای عزیز از سفر رسیده .

کاش بتوانم بیش از این دوستت داشته باشم!

كاش پیش از این تو را داشتم....
سه شنبه 15 شهریور 1390 | نظرات ()